För att se nyheter, få tips   och se vad som händer just nu - gå in på Aloetekets facebook sida.

 

Bokning

 För tidbokning ring:

 0707-760669. Här kan du

 lägga igen ditt

 meddelande eller gå in på

 kontaktsidan under fliken

 till vänster. 

 

 Telefontider:

 Må: 9.00 - 9.30 och

 To:  9.00 - 9.30

 

 

Klicka på cellen och se vilken

värld som finns inuti!