Naturmedicinsk konsultation:

I en naturmedicinsk konsultation kan det ingå följande:

Anamnes/noggrann genomgång av ditt nuvarande tillstånd och sjukdomshistorik, levande och torkad blodanalys, ögondiagnostik, ansikts- och tungdiagnostik,  individanpassad kostrådgivning, mätning av blodtryck, fastande blodsocker, HRV test (vetenskaplig sätt att testa nervstimulationen från hjärnan till resten av kroppen)  m.m.  Tar från 1 ½ - 2 timmar.  Jag gör allt i mån av tid men försöker alltid att hinna med levande och torkad blod. 

För mig är det viktigt att få en helhetsbild av hur din kropp fungerar och ta reda på orsaken till dina problem.   Först då kan jag hjälpa dig tillbaka till en god hälsa.  Jag "skalar ofta lager efter lager" precis som man skalar en lök.  Detta kan ibland ta tid och innebär att du kanske får lägga om din kost under behandlingstiden.   Har du haft dina problem ett tag  måste helt enkelt kroppen få tid på sig att läka.

 

Förebyggande konsultation:

Några kommer även för att göra en förebyggande kontroll vilket är helt optimalt.  Inom naturmedicin jobbar man ofta för att förebygga problemen innan de ger sig till känna.  Med mina testmetoder ser jag ofta vilka problem du kan få framöver.  Håranalysen visar t.ex. tecken på vilka sjukdomar och tillstånd man kan förväntas få vid olika mineralbrister, genom att läsa olika markeringar i ansiktet och på tungan vet man enligt den österlendska medicinen vad som pågår i kroppen, blodanalys i levande och torkad blod ger mig också mycket information och likaså HRV-testet.  Du har därför mycket att vinna på att göra ett förebyggande hälsotest  även om du inte har några speciella problem idag. 

 

Fristående behandlingar / konsultationer:

Du kan även boka fristående behandlingar eller konsultation som t.ex. kostrådgivning, Bowenmassage, öronakupunktur, reningskurer, öronljusbehandling, arteriografundersökning, detox fotbad, infraröd ljusbehandling m.m. eller boka en naturmedicinsk konsultation.

 

Jag tillämpar lagen om sekretess.   Dina personuppgifter förvaras på säkert sätt i låst utrymme. 

 

 

 

 

 

För att se nyheter, få tips   och se vad som händer just nu - gå in på Aloetekets facebook sida.

 

Bokning

För tidbokning ring:

0707-760669. Här kan du

lägga igen ditt

meddelande eller gå in på

kontaktsidan under fliken

till vänster. 

     

Telefontider:

Må: 9.00 - 9.30 och

To:  9.00 - 9.30

 

 

Klicka på cellen och se vilken

värld som finns inuti!